جدیدترین اخبار
کارگاه آموزشی ایرانداک
کارگاه آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاه های اطلاعات ایرانداک برگزار می شود. 26آبان1398
کارگاه آموزشی ایرانداک
کارگاه آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاه های اطلاعات ایرانداک برگزار می شود. 21آبان1398
اطلاعیه کتابخانه مرکزی درخصوص بیست و یکمین دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی
بیست و یکمین دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی دانشگاه در آبان ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. 16شهریور1398