اخبار و رویدادها


 

دوره های آموزشی برگزار شده

  • کارگاه آموزشی ایمنی ، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه ها
  • دوره آموزشی آتش نشانی
  • دوره آموزشی کمک های اولیه
  • دوره آموزشی ایمنی کپسول های گاز مصرفی در آزمایشگاه ها