فرم گزارش موارد نا ایمن


 
فرم گزارش موارد نا ایمن
دانشجویان، اعضاء هیات علمی، کارکنان و مراجعین می‌توانند هر نوع شرایط نا ایمن، عمل نا ایمن، حادثه و شرایط مخاطره‌آمیز در آزمایشگاه‌ها، دانشکده‌ها، ساختمان‌های اداری و فضاهای عمومی دانشگاه را به صورت آنلاین از طریق فرم زیر به دبیرخانه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه گزارش نمایند.
نام و نام خانوادگی : *
وضعیت :
دانشکده : *
ایمیل :
شماره تماس :
موضوع گزارش : *
ارسال تصویر :
توضیحات :