شوراها و کمیته‌ها


 

bullet شورای آموزشی دانشگاه

شورای آموزشی دانشگاه به استناد ماده 18، 19 و 20 آيين‌نامه مديريت دانشگاه‌‏ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 11/4/1370 تشكيل می‌شود و اعضای آن مركب از معاون آموزشی (رييس)، معاونان آموزشی دانشكده‌ها و مديران آموزشی و تحصيلات تكميلی دانشگاه می‌باشند.
عمده وظايف اين شورا كه هر دو هفته یکبار تشكيل می‌شود تهيه و تدوين برنامه‌های آموزشی، بررسی طرح‏‌های آموزشی كوتاه مدت و بلند مدت و نحوه اجرای برنامه‏‌های درسی و آموزشی و تأسيس رشته‏‌ها و دوره‌های جديد و ارائه آن به شورای دانشگاه و نظارت بر اجرای مصوبات و مقررات آموزشی و ارتقای كيفيت آموزشی دانشگاه است.

bullet شورای مديران آموزشی

علاوه بر شورای آموزشی، شورای مديران آموزشی نيز به عنوان بازوی هماهنگ‌كننده فعاليت‏‌های حوزه معاونت آموزشی هر هفته تشكيل جلسه داده مسائل اجرايی و اداری و پيشرفت فعاليت‏‌های جاری حوزه معاونت آموزشی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

bullet شورای فناوری نانو

کمیته نانو فناوری دانشگاه تربیت مدرس در چارچوب سند راهبردی نانو فناوری کشور و با توجه به اهداف زیر تحت نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل می‌گردد:

 • تدوین برنامه راهبردی نانو فناوری دانشگاه و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط
 • تعیین اولویت‌های پژوهشی در حوزه نانو فناوری
 • همکاری در تهیه و تنظیم شیوه‌نامه‌های مربوط به تاسیس رشته‌های فناوری نانو و تدوین ضوابط و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مربوطه
 • همکاری در ارزیابی عملکرد آموزشی دانشگاه در حوزه نانو فناوری
 • بررسی طرح‌های پژوهشی و برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اعضای هیأت‌علمی در زمینه نانو فناوری
 • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، آموزشی و پژوهشی کشور در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح‌های مرتبط
 • کمک به جذب اعتبارات پژوهشی
 • تاسیس آزمایشگاه مرکزی، مرجع و ایجاد شبکه آزمایشگاه‌های تخصصی نانو فناوری
 • سیاست‌گذاری و ساماندهی انتشار کتب و مجلات علمی و خبری حوزه فناوری نانو
 • تهیه برنامه و کمک به اجرای کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی با مشارکت متخصصان داخل و خارج در حوزه نانو فناوری
 • تبیین و ترویج و اطلاع‌رسانی قابلیت‌های علمی و پژوهشی حوزه فناوری نانو دانشگاه
 • برگزاری همایش‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
 • سیاست‌گذاری در تشویق پژوهشگران و تجلیل از استادان و دانشجویان ممتاز برگزیده ملی و بین‌المللی
 • ارائه مشاوره در سایر امور آموزشی و پژوهشی