متن کامل خبر


 
دومین شماره از دوفصلنامه علمی- تخصصی رمزیست منتشر شد.

خلاصه خبر: دومین شماره از دوفصلنامه علمی- تخصصی رمزیست به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:
 - جان سخت کوانتومی
 - گشودن گره کور DNA به دست نظریه گره‌ها
- یکی بود، شاید هم هیچ‌کسی نبود!
- استمرار حکایت استعمار
- مصاحبه با مدیرعامل شتاب‌دهنده زیستی «بن‌دالب»
- کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین جهت کشف داروهای کووید-۱۹ و طراحی واکسن
 
متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

12 تیر 1401 / تعداد نمایش : 166