اخبار و رویدادها


 
شرایط، ضوابط و تسهیلات دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان ورودی سال 1401
مدیریت برنامه‌ریزی گسترش و بازنگری، شرایط، ضوابط و تسهیلات دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان ورودی سال 1401 را اعلام کرد.
14اسفند1400
وبینار آموزشی « مهارتهای مورد نیاز دانشجویان/ دانش آموختگان در قرن 21»
مرکز بالندگی و توانمندسازی دانشگاه تربیت مدرس - شاخه پردیس کشاورزی، وبینار آموزشی « مهارتهای مورد نیاز دانشجویان/ دانش آموختگان در قرن 21» را برگزار می نماید.
16بهمن1400
وبینار آموزشی «به ستوه­ آوری در محیط کار (با تأکید بر محیط دانشگاهی): از پدیده ­شناسی تا پاسخ­ دهی»
مرکز بالندگی و توانمندسازی دانشگاه تربیت مدرس - شاخه پردیس علوم انسانی، وبینار آموزشی «به ستوه آوری در محیط کار (با تاکید بر محیط دانشگاهی): از پدیده شناسی تا پاسخ دهی» را برگزار می نماید.
24مهر1400
آیین اختتامیه برنامه 5 ساله اول طرح تحول راهبردی دانشگاه
مراسم اختتامیه برنامه 5 ساله اول طرح تحول راهبردی دانشگاه در روز چهارشنبه 1400.07.21 برگزار می گردد.
12مهر1400
وبینار آموزشی «استاد و دانشجوی نسل نو: چگونگی برقراری پیوندهای کارآمد»
مرکز بالندگی و توانمندسازی دانشگاه تربیت مدرس، وبینار آموزشی «استاد و دانشجوی نسل نو: چگونگی برقراری پیوندهای کارآمد» را برگزار می نماید.
24شهریور1400
قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری سال 1400: زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 1401-1400
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 1401-1400
17خرداد1400
سی و ششمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی
سی و ششمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با موضوع «چالش های فراروی آموزش و پژوهش در دوران کرونا» بصورت همگاه برگزار می شود.
4اردیبهشت1400
وبینار تعاملی « آشنایی با کارکردهای سامانه گلستان – امور هیأت علمی و بخش پژوهش»
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، وبینار تعاملی «آشنایی با کارکردهای سامانه گلستان – امور هیأت علمی و بخش پژوهش» را برگزار می نماید.
17فروردین1400
وبینار تعاملی «حفظ سلامت آزمون های الکترونیکی: مصاحبه شفاهی با استفاده از سامانه های همایش الکترونیکی»
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، وبینار تعاملی «حفظ سلامت آزمون‏های الکترونیکی» ویژه اعضای هیات علمی را برگزار می نماید.
9اسفند1399
وبینار آموزشی « آشنایی با سامانه گلستان و اتوماسیون اداری»
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، کارگاه آموزشی "وبینار آموزشی « آشنایی با سامانه گلستان و اتوماسیون اداری»" ویژه اعضای هیات علمی بویژه اساتید نوورود را برگزار می نماید.
5اسفند1399
وبینار آموزشی « نوروسایکولوژی خلاقیت: مضامینی برای تسری تفکر خلاق در فضای آموزش»
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، کارگاه آموزشی "نوروسایکولوژی خلاقیت: مضامینی برای تسری تفکر خلاق در فضای آموزش" را برگزار می نماید.
14دی1399
وبینار تعاملی-آموزشی « بررسی و امکان سنجی انجام طرحهای مبتنی بر فناوری­های انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی"
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، کارگاه آموزشی "بررسی و امکان سنجی انجام طرحهای مبتنی بر فناوری­های انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی" را برگزار می نماید.
13دی1399
وبینار آموزشی مهارت های تدریس مشارکتی
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، وبینار آموزشی مهارت های تدریس مشارکتی را برگزار می نماید.
19آبان1399
وبینار تعاملی - آموزشی «بازگشت به خلاقیت»
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، کارگاه آموزشی "بازگشت به خلاقیت" را برگزار می نماید.
3آبان1399
وبینار آموزشی «تولید محتوای الکترونیکی با پاورپوینت و Ispring (پیشرفته)»
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، وبینار آموزشی "تولید محتوای الکترونیکی با پاورپوینت و Ispring (پیشرفته)" را برگزار می نماید.
29مهر1399
سی و پنجمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه
سی و پنجمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با موضوع پیامدهای کووید 19 در حوزه های مأموریتی دانشگاه و برنامه های اقدام و عمل مواجهه با آن بصورت مجازی برگزار می شود.
1مهر1399
وبینار «سنجش و ارزیابی یادگیری دانشجویان در دوره های آموزش مجازی: شیوه ها و تجارب» ویژه اعضای هیأت علمی
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، وبینار «سنجش و ارزیابی یادگیری دانشجویان در دوره های آموزش مجازی: شیوه ها و تجارب» را برگزار می نماید.
16تیر1399
وبینار «آشنایی با نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی در سامانه LMS» ویژه اعضای هیأت علمی
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، وبینار «آشنایی با نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی در سامانه LMS» را برگزار می نماید.
4تیر1399
وبینار آموزشی "آموزش کاربردی استفاده از سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی" ویژه اعضای هیأت علمی
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، وبینار آموزشی "آموزش کاربردی استفاده از سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی" را برگزار می نماید.
17خرداد1399
وبینار آموزشی "پاورپوینت پیشرفته و تولید محتوای تعاملی" ویژه اعضای هیأت علمی
مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، وبینار آموزشی "پاورپوینت پیشرفته و تولید محتوای تعاملی" را برگزار می نماید
12خرداد1399
سی و چهارمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه
سی و چهارمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با موضوع پایداری اقتصادی-راهکارهای عملیاتی و تجربه های موفق برگزار می شود.
7بهمن1398
قابل توجه داوطلبان آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال 98
رشته های جدید پذیرش دانشجو دوره های کارشناسی ارشد سال 98
18تیر1398
قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری سال 98: زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 99-1398
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 99-1398
7اردیبهشت1398
برگزاری سی و یکمین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه
سی و یکمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه با موضوع پایداری اقتصادی دانشگاه از منظر خوداتکایی و مدیریت هزینه و منابع برگزار میشود
4تیر1397
برگزاری سلسله کارگاه های یکپارچه مهارت های آموزشی در تیرماه(اعضای هیات علمی)
برگزاری سلسله کارگاه های یکپارچه مهارت های آموزشی در تیرماه (اعضای هیات علمی)
22خرداد1397
كارگاه آموزشی «مهارت‌ها و تجارب موفق مدیریت گروه‌های آموزشی»
كارگاه آموزشی «مهارت‌ها و تجارب موفق مدیریت گروه‌های آموزشی» با هدف: آشنایی با مهارت‌ها و الزامات مدیریت گروه­های آموزشی و ارایه تجربیات موفق
18اردیبهشت1397
قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری سال 97: زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 98-1397
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 98-1397
16اسفند1396
برگزاری سی امین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه
سی امین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه با دستور کار خوداتکایی مالی و پایداری اقتصادی برگزار میشود
3دی1396
برگزاری بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه
بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه با موضوع برون گرایی و حضور فعال بین المللی برگزار میشود
12تیر1396
کارگاه آموزشی " ارزیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش عالی: تنوع و تکثربخشی به روش ها"
فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی " ارزیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش عالی: تنوع و تکثربخشی به روش ها" (ویژه اعضای هیآت علمی)
17اردیبهشت1396
کارگاه آموزشی مهارتهای ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی (ویژه اعضای هیأت علمی)
کارگاه آموزشی مهارتهای ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی (ویژه اعضای هیأت علمی)
2اردیبهشت1396
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 97-1396
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 97-1396
30فروردین1396
اطلاعیه برگزاری بیست و هشتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه
اطلاعیه برگزاری بیست و هشتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه
3بهمن1395
بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه
بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه با محور اصلی مزیت های رقابتی دانشگاه تربیت مدرس در عرصه های ملی و فراملی برگزار میشود
15تیر1395
اطلاعیه بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه
بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه برگزار می‌شود
26خرداد1395
فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی داروینیسم و تکامل گرایی زیستی در بوته نقد و بررسی (ویژه اعضای هیأت علمی- قسمت دوم)
مدیریت برنامه‌ریزی، گسترش و بازنگری برگزار می‌کند: کارگاه آموزشی داروینیسم و تکامل گرایی زیستی در بوته نقد و بررسی
11خرداد1395
فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی داروینیسم و تکامل گرایی زیستی در بوته نقد و بررسی (ویژه اعضای هیأت علمی- قسمت اول)
مدیریت برنامه‌ریزی، گسترش و بازنگری برگزار می‌کند: كارگاه آموزشی داروینیسم و تکامل گرایی زیستی در بوته نقد و بررسی
26اردیبهشت1395
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه (برای آزمون دوره دکتری 96-1395)
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 95-1394 اعلام شد
6بهمن1394
معاونت دانشجویی با همکاری معاونت آموزشی برگزار می‌کند:
سمینار آموزشی «نقش اساتید در ارتقای سلامت روان دانشجویان»
معاونت دانشجویی با همکاری معاونت آموزشی برگزار می‌کند: سمینار آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی «نقش اساتید در ارتقای سلامت روان دانشجویان»
23دی1394
مدیریت برنامه‌ریزی گسترش و بازنگری برگزار می‌کند؛
سمینار آموزشی «قابلیت‌های ارتباطی موثر در زندگی علمی و دانشگاهی»
مدیریت برنامه‌ریزی گسترش و بازنگری برگزار می‌کند؛ کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی «قابلیت‌های ارتباطی موثر در زندگی علمی و دانشگاهی
13دی1394