اداره پذیرش، ثبت‎نام و امور مشمولین


 

bullet پذيرش و ثبت نام

 1. تشكيل و تكميل پرونده دانشجويان
 2. كنترل ظرفيت پذيرش
 3. صدور كارت دانشجويي
 4. درخواست تاييديه تحصيلی و ريزنمرات مقطع قبل دانشجو از دانشگاه های مربوط
  فهرست دانشگاههایی که تاییدیه تحصیلی آنان لازم است به تایید وزارت علوم برسد.
 5. ارسال ریزنمرات دوره كارشناسی ارشد دانشجویان حسب مورد به گروه دروس مدرسی
 6. اخذ و كنترل مدارك مربوط به سهمیه رزمندگان و سهمیه رتبه اول پذیرفته شدگان
 7. صدور حكم انصراف از تحصیل براساس تقاضای دانشجویان
 8. صدور حكم اخراج دانشجویان در صورت اتمام سنوات تحصیل
 9. صدور حكم لغو قبولی پذیرفته شدگان در صورت عدم احراز شرایط ورود به دوره
 10. انجام مشاوره لازم با دانشجویان در حیطه وظایف
 11. امور مربوط به انتقال دانشجویان
 12. پی گیری امور آموزشی دانشجویان غیرایرانی
 13. اخذ و كنترل نامه های موافقت با ادامه تحصیل دانشجویان شاغل در دستگاهها دولتی
 14. صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان بر حسب مورد
 15. تهیه گزارش كارشناسی پرونده دانشجویان
 16. ورود و بروز رسانی اطلاعات دانشجویان در برنامه نرم افزاری
 17. بررسی پرونده دانشجویان در مرحله آزمون جامع و فراغت از تحصیل

bullet امور مشمولين

 • انجام امور مربوط به نظام وظيفه دانشجويان در طول دوره تحصيل
 • درخواست معافيت تحصيلي دانشجويان
 • ترخيص از خدمت نظام وظيفه عمومي و طرح هيات علمي دانشجويان
 • امور مربوط به خروج دانشجويان مشمول از كشور براساس ضوابط مربوط
 • اعلام اخراج يا انصراف دانشجويان به نظام وظيفه
 • انجام مشاوره لازم با دانشجويان در حيطه وظايف
 • تهيه گزارش كارشناسي پرونده دانشجويان
 • بروزرساني اطلاعات دانشجويان در برنامه نرم افزاري